Press "Enter" to skip to content

Документација користена во истражувањето „Убиство во Тетово”

ВАЖНО: Документацијата е обемна и препорачуваме да користите десктоп верзија за подобар преглед

ДОКУМЕНТИ

ОПИС НА ДОКУМЕНТ

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ

Поништен тендер


Документација од Министерството за локална самоуправа за поништениот тендер за модуларниот објект пред Инфективна клиника во Скопје.

Тендер за инфективна клиника


Документација од Министерството за здравство за повторениот тендер за модуларниот објект кај Инфективна клиника во Скопје.


Тендер за модуларни болници


Документи од тендерот за модуларните објекти за ковид-болници, меѓу нив и за модуларната болница во Тетово.

Тендер за модуларни амбуланти


Документација од тендерот за изградба на 10-те модуларни амбуланти на територија на Скопје.

Дописи на надзорот


Клучни документи кои покажуваат дека техничката спецификација не ги исполнувала минималните стандарди.

Допис на изведувачот до МЗ


Дописот е пратен по пожарот и извеувачот бара да се склучи анекс на основниот договор со цел да се подобрат безбедносните стандарди

Допис на изведувачот до Министерство за здравство

Анекс на договорот


Договорот кој го склучиле Министерството за здравство и изведувачот со кој ги подобруваат стандардите за изградба на модуларните објекти.

Анекс на договор за набавка на работи склучен на 20.12.2021 година

Вештачења


Сите вештачења кои ги нарачале обвинителите, вклучувајќи го и извештајот на германскиот форензички тим.

Искази на сослушани лица


Исказите покажуваат дека во првите 6 недели обвинителите биле насочени кон утврдување на тоа кој ја правел техничката спецификација и како е дизајниран тендерот. 

Министерство за здравство

МТСП

Модуларна болница - Тетово

Службени белешки од истрагата


Документи од истрагата кои покажуваат како обвинителите ја воделе истрагата, вклучувајќи ги и обвинителниот предлог, како и судската пресуда.

Ревизорски извештај


Извештајот што го нарачал министерот за здравство Беким Сали. Овој документи ги лоцира сите пропусти во реализирањето на модуларните објекти.

Ревизорски извештај нарачан од Беким Сали и доставен на 19.12.2022 година