Press "Enter" to skip to content

Милиони пациенти жртви на импланти кои откажуваат во нивните тела

Милиони пациенти низ светот се жртви на недоволно тестирани хируршки импланти кои наместо да спасуваат животи, убиваат, парализираат, трујат, предизвикуваат шокови, се извртуваат во градите на пациентите или доведуваат до ампутации, додека немилосрдната индустрија на медицинска опрема ги  прегазува правните и етичките граници.

Како и фармацевтската индустрија, така и оваа е изградена на грбот на корпоративно и политичко влијание.

Во снимен повик до брзата помош може да се слушне суровата агонија низ која поминува Бриџит Роб, со секој шок нанесен од пејсмејкерот кој откажува во нејзиното тело. Младата мајка била шокирана 31 пат во рок од 13 минути кога жицата која ги поврзувала пејсмејкерот и нејзиното срце се откинала. Од Медтроник, компанијата која е производител на уредот, имале сознанија за можноста жицата да се откине, дури 3 години пред повлекување на уредот од пазарот.

Истрагата „Имплант документи“ што ја спроведе Интернационалниот конзорциум на истражувачки новинари во партнерство со новинари од 36 земји, истражуваше како имплантите се тестирани, одобрувани, пуштани во промет и мониторирани.

Повеќето високо ризични импланти се потпираат на претходни пробни тестирања, кои вклучуваат вистински пациенти. Но, производителите и властите често форсираат побрзи одобрувања, што за уредите значи пократок пробен период.

Држави во Африка, Азија и Јужна Америка воопшто немаат регулатива за овие уреди и се потпираат целосно на надлежните во Европа и Америка.

Иако во имплантската индустрија доминираат американски производители и американскиот пазар е далеку поголем од другите, голем број од нив се привлечени од „благите“ европски регулативи кои дозволуваат брзо одобрување и минимално тестирање на медицинските уреди, па така голем број фирми кои сакаат побрзо да ги пуштат своите производи на пазарот, прво патуваат во Европа.

Уредите прво одобрени во Европа се поврзуваат со многу повисок степен на ризици и повлекувања од пазарот, отколку оние одобрени во САД, покажува истражувањето објавено од Британскиот медицински дневник во 2016 година.

Во Европа, пријавите на инциденти поврзани со медицински уреди не се јавни

Истражувачите побарале податоци за нерегуларности, повреди и смртни случаи поврзани со импланти од 30 европски држави. Но одговор добиле само од 19 држави, каде во повеќето држави се бележи тренд на пораст на инцидентни случаи во изминатите неколку години.

Едногодишната истрага открива како врвни политичари и надлежни власти од Европската унија биле убедувани со погрешни тврдења од страна на лобирачки групи на имплантската индустрија.

Овие тврдења одиграле клучна улога во обликување на европските политики и уништување на секој обид за зајакнување на регулативата за медицински уреди, најпрво во Европската комисија, а потоа и во Европскиот парламент.

Водечки хирурзи, регулатори, адвокати и активисти велат дека пристапот на Европа во евалуација и одобрување на нови импланти значи дека нејзините граѓани се третирани како „експериментални глувци“.

Последни кои дознаваат за дефектот се пациентите

Анализата на „Имплант документите“ покажува дека само во САД во изминативе 10 години, 1.7 милиони повреди и 83 илјади смртни случаи се поврзуваат со медицински уреди. Остранувањето на неисправните уреди од телата на пациентите знае да биде комплицирано, па дури и невозможно.

Погрешната класификација на овие случаи дозволува имплантите да се задржат на пазарот и покрај тоа што повредите и смртните случаи се натрупуваат. „Имплант документите“ пронајдоа 2 100 смртни случаи, каде смртта е погрешно класифицирана како дефект или повреда. Од овие, 220 случаи директно се поврзуваат со откажување на медицинскиот уред, додека пак во другите медицински извештаи нема доволно информации за со сигурност да се утврди дали уредот играл некаква улога во смртта на пациентот.

Медицинската индустрија со импланти има длабоки џебови и распространето влијание

Индустријата троши милиони американски долари за воспоставување на блиски односи со доктори, болници и за лобирање кај надлежните за дерегулација, системи за лесно одобрување на нови уреди и многу повеќе.

Исплати од страна на компании за медицински уреди на доктори и болници за истажувања, патни трошоци, привилегии, консултации и друго, во 2017та година.

Во САД, просечното време за одобрување на нов уред преку Админстрацијата за храна и лекови е намалено за повеќе од двесте денови од 1996 година па навака.

Пациентите неинформирани за ризиците

Над 500 пациенти, од кои околу 300 добиле импланти на гради, се прашани дали добиле некакво предупредување за безбедност пред вградување на имплантот. Поголемот број одговориле дека не биле предупредени за потенцијалните долгорочни компликации.

Оваа состојба може да се должи и на неинформираноста на самите хирурзи и здравствени работници, со оглед на тоа што постојат многу малку информации за штетата од медицинските уреди.

Најголемата база на информации за медицински уреди се наоѓа во САД. Тамошната Агенција за храна и лекови бара од здравствените установи да пријавуваат случаи каде постои сомневање дека некој уред го загрозил животот или здравјето на некој пациент.

Податоците од американската Агенција за храна и лекови покажува дека 80 000 смртни случаи и 1.7 милиони повреди потенцијално се поврзани со медицински уреди во последните 10 години.

Сепак, некои извештаи за повреди досега беа скриени од очите на јавноста.

Години наназад, Агенцијата за храна и лекови им дозволуваше на компаниите да прикриваат илјадници извештаи за повреди на пациенти, преку програма наречена „алтернативно известување“, кое им овозможува да ги држат информациите далеку од очите на јавноста.

Пронајдени се повеќе од 4 400 прекршоци во изминатата деценија од страна на произведувачите во однос на менаџирање со поплаки и пријавени проблеми со уредите. Секој прекршок во себе содржи стотици, па дури и илјадници невнимателно ракувани поплаки.

Надвор од Соединетите Американски Држави, ситуацијата е далеку позагрижувачка и е скоро невозможно да се дојде до релевантни податоци.

Истражувачите поднеле повеќе од 1500 барања за пристап до информации во држави ширум светот. Голем дел од овие барања биле одбиени, а оние информации кои ги добиле честопати биле во голема мера редактирани.

Корисни линкови:

Доколку се пронајдовте во оваа статија, прочитајте често поставувани прашања и ресурси за читатели.

Интернационална дата база на медицински уреди во која може да најдете повеќе од 75,000 повлекувања, безбедносни предупредувања, известувања за безбедност на терен и нивните конекции со произведувачите.

Повеќе од Меѓународни истражувањаПовеќе теми во Меѓународни истражувања »