Press "Enter" to skip to content

Азербејџанска пералница

Проверено ЕП.3 – Азербејџанска пералница

Новинарите од Мрежата за известување за организиран кримина и корупција чија членка е Истражувачката репортерска лаборатија открија дека политичари, бизнисмени и новинари од целиот свет биле плаќани преку тајни канали азербејџанските лидери за семејството на озогласениот азербејџански диктарот да си го подобри сопствениот имиџ. Според меѓународното истражување во кое учестуваат повеќе од 100 новинари, а од кое и Проверено е дел, парите се исплќале преку 4 таканаречени фронт компании – сите регистрирани во Велика Британија под различни имиња, а меѓу директорите и поранешен шофер и сметководител од државната Интернационална банка во Азербејџан. Ве интересира кои се Македонците фатени во транскациите во азербејџанската пералцница? Погледете во Проверено.