Press "Enter" to skip to content

Здрава котлина: Дел од загадувачите во струмичкиот регион се невидливи за институциите

Невладината организација „Здрава котлина“ од денешниот протест во Струмица ги повика градоначалниците и општинските инспектори од Струмица, Босилово, Ново Село и Василево со документи да покажат каде, кога и колку инспекциски надзори извршиле.

Од организацијата се сомневаат дека дел од инсталациите кои го предизвикуваат аерозагадувањето се невидливи за општините.

„Сите сме свесни дека има непријавени инсталации кои значајно го загадуваат воздухот, а од некои причини се невидливи за институциите“, обвини активистката од Здрава котлинa Оливера Аризанова-Мансбарт.