Press "Enter" to skip to content

Отплеткување на пајажината

Проверено ЕП.7 – Отплеткување на пајажината

Скопје 2014, престолнината на кичот како што го нарекуваа многу од интернационалните медиумии или седиштето на лажниот барок. Оваа емсија е посветена на лагите ама и на парите. Едни го градеа лажниот барок, други пак го рекламираа пропагирајки го како врвно естетско и политичко дело на власта водена од Никола Груевски. Едни градеа, други фалеа, трети плаќаа, а тие трети беа граѓаните. Ова издание на Проверено е посветено на коруптивните врски помеѓу медиумите и политиката.