Press "Enter" to skip to content

Оливер Спасовски – Министер за внатрешни работи

„Од 2015 кога станав министер за внатрешни работи до денеска, има повеќе од 50 случаи откриени и процесирани на фалсификувани дипломи на вработените во МВР. Дали е фалсификувана диплома за средно образование или е фалсификувана диплома за високо образование. Вториот податок е што најголемиот дел од тие фалсификуваните дипломи, беа на лица што заземаа високи позиции во хиерархијата на МВР и тој процес не застанува.” – изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на денешната седница во Собранието на Република Македонија.