Press "Enter" to skip to content

Азербејџанска пералница

Проверено ЕП.3 – Азербејџанска пералница Новинарите од Мрежата за известување за организиран кримина и корупција чија членка е Истражувачката репортерска лаборатија открија дека политичари, бизнисмени…

Кучиња на војната

Проверено ЕП.1 – Кучиња на војната Јарослав Стрнад, главниот финансиски поддржувач на кампањата на чешкиот претседател Милош Земан, тајно пазарел старо оружје од резервите и…

WordPress Lightbox Plugin