Press "Enter" to skip to content

Партиски подобни аматери најбројни помеѓу директорите на Управните и Надзорните одбори

Лица без искуство од областа во која биле назначени  и лица  со завршено основно или средно образование ги управуваат и го надледуваат работењето на јавните претпријатија. Ова го покажува најновата анализа на Социетас Цивилис, „Кој таму управува“. Според анализата  во управните и надзорните одбори во мали градови или пак рурални општитини се назначуваат лица со завршено основно или средно образование кое е несоодветно за областа во која се назначени, како…

Како Александар „Кевин“ Димитријоски стана член на Надзорен одбор на Државна лотарија

Дипломиран инженер за храна и вино, со работно искуство во земјоделска аптека и Г. Д. Тиквеш Кавадарци, од октомври минатата година стана член на Надзорниот одбор на Државната лотарија на Македонија. Со одлука на Владата, а со потпис на премиерот Заев, кавадарчанецот Александар Димитријоски е назначен за независен член на оваа државна компанија. Станува збор за државна институција во која петтемина членови на Надзорниот одбор ги избира Владата. Тие ја…