Press "Enter" to skip to content

„Разговор во Редакција“: Мртва тишина за лекарските грешки

Лекарска грешка е практично невозможно да се утврди. Оваа констатација не е само субјективно гледиште на јавноста, туку тоа се потврдува и од судските пресуди и одземените лиценци од страна на Лекарската комора. Наместо да ја штити фелата од „расипаните јаболка”, Лекарската комора спречува жртвите на лекарски грешки да добијат шанса за разврска и правда. Во последниот поткаст на ИРЛ „Разговор во редакција“, на оваа тема разговараа новинарките Сашка Цветковска…

Привилегирани ѕверки

Што истражуваме Во име на интересот на неколкумина Градот Скопје со години дозволувал хаос и беззаконие во јадрото на Градскиот парк. Малку се и оние граѓани кои знаат дека постои посебна фирма која што ја основале институциите на градот која има задача да управува со паркот. Нејзината работа со години е надвор од радарот на јавностa. Тимот на новинари на ИРЛ ја истражуваше работата на оваа фирма основана уште во…