Press "Enter" to skip to content

ИРЛ не ги прекрши етичките и професионалните стандарди во сторијата за Љубисав Иванов Ѕинго

Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) ја отфрли жалбата на Горан Ивановски, директор на РИК Силекс, донесе одлука дека Истражувачката репортерска лабораторија Македонија не ги прекрши етичките и професионалните стандарди. Жалбата на синот на Љубисав Иванов Ѕинго беше поднесена по објавената сторија на ИРЛ со наслов: „Локален шериф Љубисав Иванов Ѕинго: Национални богатства, приватни раце“. Локален шериф Љубисав Иванов Sинго: Национални богатства, приватни раце Советот…