Press "Enter" to skip to content

Меѓу тајноста и можните злоупотреби – заднината на отфрлените кривични пријави

Во просек секоја година обвинителствата не наоѓаат криминал во над една третина од поднесените кривични пријави од граѓаните, полицијата, државните органи. Ова го покажа анализата на годишните извештаи на јавните обвинителства во период од пет години односно од 2014 до 2018 година. Статистички, најмногу кривични пријави биле отфрлени во 2018 година, дури 41%, и со нив биле опфатени 7313 пријавени лица. Oвие бројки сумарно укажуваат на тоа дека обвинителите не…