Press "Enter" to skip to content

УЈП ја истражува МПЦ-ОА

Управата за јавни приходи истражува дали МПЦ-ОА работи законски. Ова официјално ни го потврдија од УЈП, но повикувајќи се на даночна тајна не откриваат повеќе детали. „Ве известуваме дека УЈП веќе води постапка со цел да се утврдат состојбите во рамките на МПЦ-ОА – Скопје. Имено, службите на УЈП вршат проверка, утврдување и оценување на состојби што се од важност по однос на даноците. Секоја дополнителна информација во овој момент…