Press "Enter" to skip to content

Студентите и професорите на заеднички протест

Студентите и професорите на Институтот по хемија денеска сложно и заеднички протестираа за подобри услови за студирање. Нивниот револт од игнорантноста на институциите надлежни за високото образование, одлучија да го изразат со 30 минутна пауза од наставата на која ги изложија своите барања.  Професорката Марина Стефова, раководителка на Институтот по хемија при Природно-математичкиот факултет, вели дека тие донеле одлука јавно да го изразат незадоволството од третманот кој го добиваат и…