Press "Enter" to skip to content

Милиони пациенти жртви на импланти кои откажуваат во нивните тела

Милиони пациенти низ светот се жртви на недоволно тестирани хируршки импланти кои наместо да спасуваат животи, убиваат, парализираат, трујат, предизвикуваат шокови, се извртуваат во градите на пациентите или доведуваат до ампутации, додека немилосрдната индустрија на медицинска опрема ги  прегазува правните и етичките граници. Како и фармацевтската индустрија, така и оваа е изградена на грбот на корпоративно и политичко влијание. Во снимен повик до брзата помош може да се слушне суровата агонија…