Press "Enter" to skip to content

Далеку полесно се станува државен директор отколку обичен референт

Нема закон кој ги обврзува Владата и локалната самоуправа при процесот на членови во раководните структури во државните претпријатија, укажува најновото истражување на Центарот за граѓански комуникации. Ова практично значи дека власта може без конкурс и (ако сака) нетранспарентно да избира свои блиски луѓе во државните претпријатија, освен директорот, за најразличен интерес. Ова се однесува на сите влади досега. Владата и локалната самоуправа како основачи на претпријатијата, не објавуваат огласи…