Press "Enter" to skip to content

Претседател на Судски совет: Никој не влијаеше на изборот на судиите, за понатаму ќе видиме

Судскиот совет по повеќе од една година од објавувањето на огласот за избор на судии во Апелацискиот суд во Скопје конечно избра шестмина судии кои ќе треба да го пополнат кусокот на судии во второстепениот суд. Лидија Зимбовска, Ѓоко Ристов, Јусуф Ајрулаху, Виолета Поповска, Аритон Ала и Цветанка Ташева се новите судии на скопската Апелација. Претседателот на Советот, Киро Здравев, рече дека членовите гласале независно, без никакво влијание. „Гласањето е…