Press "Enter" to skip to content

Рашковски не ги кажува причините за судир на интереси во владата поради „повреда на личните податоци“

Функционери се изземале од одлуки на Влада поради судир на интереси. Меѓу нив се и премиерот Заев и вицепремиерот Анѓушев. Но,  и покрај објавите во медиумите за овие случаи, генералниот секретар не кажува зошто побарале изземање бидејќи ќе настанела повреда на личните податоци, а тие штети ќе биле поголеми од штетите по јавниот интерес. Премиерот, неговите заменици и министрите во владате се изземале од одлучувања на владини седници поради судир…