Press "Enter" to skip to content

Уште 15 дена надеж за 1ТВ, ААВМУ отпочнува постапка за одземање на дозволата

По предлог на претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Лазо Петрушевски, Советот денеска донесе решение за отпочнување на постапка за одземање на дозволата на телевизијата 1ТВ која ќе трае во наредните 15 дена. Директорот на ААВМУ, Зоран Трајчевски, пред Советот денеска образложуваше зошто треба да и биде одземена дозволата на телевизијата, а како главни проблеми ги посочи нецелосните информации дали телевизијата ги исполнува минималните кадровски…