Press "Enter" to skip to content

Уставниот суд одбива да каже кое е лицето кое ја испратило иницијативата за помилувањето – можело да има последици по неговата безбедност

За Уставниот суд подносителот на иницијатива бил ирелевантен. Важна била самата иницијатива, а кој ја поднел не кажувале бидејќи тоа лице можело да има последици по безбедноста. Извори во Судот за ИРЛ велат дека тоа лице е еден од адвокатите на помилуваните – одмилувани од страна на Ѓорѓе Иванов.  Веќе два дена Истражувачката Репортерска лабораторија бара одговори од Уставниот суд да го открие името на подносителот на иницијативата за член…