Press "Enter" to skip to content

Европскиот Совет не ја усвои црната листа на држави изложени на висок ризик од перење пари

И покрај многуте разоткриени случаи изминативе години со кои се покажа дека Европските банки помогнале да се исперат милијарди долари валкани пари за руските бизнисмни, Европскиот Совет едногласно го одби нацрт списокот на 23 држави кои имаат висок ризик од финансираање на тероризам и перење пари. Во изјава, Советот оваа одлука ја правда со тоа што конкретниот предлог не бил донесен на транспартентен начин со цел да ги стимулира државите…