Press "Enter" to skip to content

ИРЛ не ги прекрши етичките и професионалните стандарди во сторијата за Љубисав Иванов Ѕинго

Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) ја отфрли жалбата на Горан Ивановски, директор на РИК Силекс, донесе одлука дека Истражувачката…