Press "Enter" to skip to content

Неделен преглед на “Рекет”: Сите приказни од судницата

Следењето на случајот “Рекет” во медиумите се третира повеќе естрадно, отколку политички иако ги отвара можеби најгорките општествени прашања, а тие се врските помеѓу политиката, правосудниот систем, бизнисот, медиумите и организираниот криминал. Тој со себе повлече обвинувања на адреса на високи партиски и државни функционери, пратеници, крупни имиња од бизнисот, изнудувачи, криминалци, обвинители. Репортерот на ИРЛ – Деница Чадиковска ги следеше сите судења за  овој случај кои што започнаа минатиот…