Press "Enter" to skip to content

ГРЕКО: СЈО не гони високо профилни случаи, а медиумите се неслободни

Министерството за правда го објави Извештајот на ГРЕКО за Евалуација на Република Северна Македонија за „Спречување на корупција и промовирање на интегритет кај централната власт и органите за спроведување на законот“. Петтиот круг на евалуација започна во 2017 година, а во извештајот до државата се упатени вкупно 23 препораки кои треба да се имплементираат до 30 септември 2020 година. Во извештајот се наведува дека системот на кривична правда не е…

Владата бара советник за спречување на корупција и промовирање на интегритет

Владата бара советник за интегритет кој ќе ги советува министрите и другите владини функционери за спроведување на препораките од извештајот на ГРЕКО. На вчерашната седница Владата ја разгледала и усвоила информацијата за Извештајот на ГРЕКО за евалуација на Република Северна Македонија – Петти круг, на тема: „Спречување на корупција и промовирање на интегритет кај централната власт (највисоките извршни функции) и органите за спроведување на законот“. „На седницата Владата го задолжи…