Press "Enter" to skip to content

Раководителот на урбанизам од општина Маврово и Ростуше со закани по безбедноста на новинарката на ИРЛ Маја Јовановска

Новинарот и истражувачки уредник во ИРЛ Маја Јовановска доби директни закани по личната безбедност и животот од страна на раководителот на одделението за урбанизам при…