Press "Enter" to skip to content

Раководителот на урбанизам од општина Маврово и Ростуше со закани по безбедноста на новинарката на ИРЛ Маја Јовановска

Новинарот и истражувачки уредник во ИРЛ Маја Јовановска доби директни закани по личната безбедност и животот од страна на раководителот на одделението за урбанизам при општината Маврово и Ростуше Садредин Елезоски поради работа на истражување за уништувањето на Националниот парк Маврово. Насловна фотографија: Садредин Елезоски во една од ретките негови фотографии достапни онлајн. За раководител на урбанизам е поставен во 2017 година, по смената на локалната власт. Претходно работел како…